Zeker rendement op uw vermogen

Met de zekerheden van Bufr kunt u profiteren van een onbezorgde belegging. Onze garantie voor uw investering. 

De zekerheden van Bufr

Onze zekerheden voor uw onbezorgde belegging
 

 • 1e recht van hypotheek
 • Loan to value (LTV) tot 75%
 • Vaste rente vergoeding
 • Uitwerking financieringsaanvraag door de Bufr-adviseur
 • Actueel en kwalitatief taxatierapport
 • Acceptatie door acceptanten van Bufr
 • Het object is verzekerd
 • Alle documenten worden door Bufr opgesteld
 • Vaste betaling van uw rente en aflossing
 • Flexibiliteit looptijd van de lening en liquide maken van uw investering
 • Garantie doorbetaling rente
 • Procedure bij non betaling
 • 1e recht van hypotheek

Door vastlegging in een notariële akte verkrijgt u het 1e recht van hypotheek op het door u gefinancierde object. Via een door Bufr opgestelde en gecontroleerde hypotheekakte wordt deze zekerheid gerealiseerd. Indien de lener niet kan voldoen aan zijn verplichtingen kunt u het recht van hypotheek inroepen. Het object wordt vervolgens verkocht, waarna u uw geleende geld retour ontvangt.
 

 • Loan to value (LTV) tot 75%

Loan to value is de verhouding tussen de door u beschikbaar gestelde lening en de waarde van het object zoals blijkt uit het taxatierapport. Als voorbeeld; u financiert € 240.000,- voor een object met een waarde van € 400.000,-, dan bedraagt de LTV 60%.  Via Bufr worden financieringen gerealiseerd tot 75% LTV. Daarnaast tekent de lener altijd prive mee, hetgeen u extra zekerheid biedt. Indien de lener kiest voor aflossing gedurende de overeengekomen looptijd, neemt de LTV jaarlijks verder af.
 

 • Vaste Rente vergoeding

De overeengekomen rente vergoeding staat vast gedurende de looptijd, zodat u zeker bent van uw rendement.
 

 • Uitwerking financieringsaanvraag door de Bufr-adviseur

Alle lening aanvragen bij Bufr worden begeleid door een financieel adviseur. Alle adviseurs zijn door ons beoordeeld op hun advieskwaliteit en voldoen daarmee aan onze normen. Iedere adviseur stelt bij de financieringsaanvraag een adviesrapport op, dat door onze acceptanten wordt beoordeeld. Naast relevante informatie over de lener en het te financieren object, moet uit het rapport met name blijken dat de lener voldoende in staat is om aan zijn rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen. Bufr beschikt over een netwerk van meer dan 100 adviseurs. Onze adviseurs zijn dan ook altijd goed ingevoerd in de regio waar de financiering wordt gerealiseerd.
 

 • Actueel en kwalitatief taxatierapport

Een financieringsaanvraag via een adviseur nemen wij in behandeling zodra er een actueel taxatierapport wordt aangeleverd. Taxatierapporten kunnen alleen worden aangevraagd via Taxatie Netwerk, een netwerk van regionale taxateurs van commercieel vastgoed die aan de hoogste vakbekwaamheidseisen voldoen. Hierdoor ontvangen wij kwalitatieve en onafhankelijke rapporten, op basis waarvan wij definitieve leensom (LTV) en rente bepalen.
 

 • Acceptatie door acceptanten van Bufr

Voordat u een investeringskans krijgt aangeboden is deze inhoudelijk beoordeeld door Bufr. Op basis van het object, de ondernemer, de financiën en het advies van de financieringsadviseur bepaalt Bufr óf en tegen welke voorwaarden de financiering verantwoord is. Hierbij worden bronnen zoals bijvoorbeeld KvK, kadaster, jaarcijfers en IB-gegevens  geraadpleegd. Pas nadat deze beoordeling positief is afgerond leggen wij een financieringsaanvraag voor aan potentiële investeerders.   
 

 • Het object is verzekerd

Bij het indienen van de aanvraag controleren wij de verzekeringspolis van het object, alsmede of de premiebetaling correct is uitgevoerd. 
 

 • Alle documenten worden door Bufr opgesteld

Alle te ondertekenen documenten die bij de financiering aan de orde komen (zoals de lening overeenkomst en de hypotheekakte) worden door Bufr zorgvuldig gecontroleerd. Deze documenten zijn met zorg en in overleg met zowel fiscale- en juridische adviseurs opgesteld, zodat u er zeker van kunt zijn dat alle afspraken goed worden vastgelegd en uw rechten zijn gewaarborgd.
 

 • Vaste betaling van uw rente en aflossing

Bufr verzorgt de maandelijkse incasso van rente en eventuele aflossing. Middels een door de lener afgegeven incasso-machtiging incasseert de Stichting Derdengelden Bufr op de 21e van de maand de overeengekomen bedragen. Binnen 5 dagen wordt de rente en aflossing aan u doorbetaald, zodat u voor aanvang van de nieuwe maand de bedragen ontvangt waar u recht op heeft.
 

 • Flexibiliteit looptijd van de lening en liquide maken van uw investering

Bij een aanvraag die we aan u voorleggen krijgt u inzage in de gewenste looptijd en de eventuele wens tot aflossen van de lener. Onze basis looptijd is 5 jaar, terwijl 10 jaar ook tot de mogelijkheid behoort. Wij begrijpen dat het in sommige gevallen wenselijk is om uw gelden voortijdig terug te ontvangen.  Indien u tussentijds uw financiering wilt beëindigen is dat mogelijk. In dat geval zoeken wij een nieuwe investeerder voor de lopende financiering die uw positie over kan nemen. In de opgestelde hypotheekakte is standaard opgenomen dat de geldlener akkoord gaat (bij volmacht), zodat een nieuwe investeerder de lening kan overnemen.
 

 • Garantie doorbetaling rente

Indien een maandelijkse incasso van rente niet slaagt, neemt Bufr direct contact op met de lener. Wij gaan dan in gesprek met de lener, met als doel dat de betaling(en) worden hervat. Indien de betaling toch achterwege blijft, garandeert Bufr u voor een periode van 3 maanden, de overeengekomen rente.
 

 • Procedure bij non betaling

Indien de non-betaling voortduurt zullen wij namens u uw recht van hypotheek inroepen. De verkoop van het object, onderhands of executair, zal worden uitgevoerd zodat u uw ter beschikking gestelde lening terug ontvangt.

 

Ook investeren met zekerheid?

Overweegt u te investeren met de zekerheden van Bufr? Profiteer dan meteen en wordt geïnformeerd over actuele investeringsaanvragen.

Inschrijven aanbod alert