De zekere taxatie van het vastgoed

Uitgevoerd door Taxatie Netwerk

Om alle partijen een goed financieringsvoorstel aan te kunnen bieden, is een zekere taxatie erg belangrijk.

Kennis van de lokale markt speelt een cruciale rol in een juiste, en dus betrouwbare, taxatie. Om die reden werkt Bufr samen met Taxatie Netwerk, een specialist op het gebied van de taxatie van commercieel vastgoed. Taxatie Netwerk heeft een landelijk netwerk met ruim 100 aangesloten gekwalificeerde taxateurs en kunnen daardoor iedere taxatieopdracht in Nederland uitvoeren.

Meerdere professionals zullen zich buigen over de taxatie. Dit gebeurt volgens het vier ogenprincipe, waarbij iedere taxatie door twee (of meer) taxateurs wordt uitgevoerd. Op deze manier kan er een goede waardebepaling aan het object gehangen worden.

De juiste en gecontroleerde taxatie zorgt ervoor dat financier en geldlener weten wat de waarde van het object is. Zowel de financier als geldlener kan zo een verantwoorde lening aangaan.

Gerelateerde vragen

Voor taxatie van te financieren vastgoed werkt Bufr samen met Taxatie Netwerk.

Taxatie aanvragen

De Bufr adviseur vraagt de taxatie via zijn online portaal aan voor de geldlener.

  • Taxatieafspraak
    Binnen 2 werkdagen na de aanvraag, neemt de taxateur contact op. De taxatieafspraak wordt ingepland.

  • Taxatiebezoek
    Binnen 10 werkdagen na het taxatiebezoek is de taxatie gereed.

Taxateurs van Taxatie Netwerk