Hoe wordt de rente bepaald?

De rente die de lener aan de financier betaalt voor de lening is uit verschillende variabelen opgebouwd. De Loan-To-Value (LTV) is één van deze variabelen. Hoe lager de LTV, hoe lager de rente is. De onderbouwing van uw financiering is ook van belang, Een volledig en actueel financieringsadvies geeft inzicht in verwachtingen en risico's. 

De gemiddelde rentes bij Bufr zijn tussen de 5% en 7%.

In de lening met hypothecaire zekerheid is vastgelegd dat het onroerend goed als onderpand dient voor de verstrekte lening.

De aanvraag voor een financiering wordt altijd door een gespecialiseerde adviseur verzorgd.