Wat betekent Loan-To-Value (LTV)?

Loan-To-Value (LTV) wordt doorgaans uitgedrukt in procenten en geeft de verhouding tussen de lening en de taxatiewaarde aan. Hoe lager de LTV verhouding des te veiliger de belegging doorgaans is.
Via de quickscan wordt het LTV % voor u uitgerekend. De rente fluctueert mee met het LTV %. Bij Bufr kunt u snel terecht voor een lening tot 65% LTV, waarbij uitzonderingen tot 75% LTV mogelijk zijn. Boven de 65% LTV wordt het een maatwerkfinanciering. Ook daarvoor kunt u bij uw adviseur terecht. .

Gerelateerde vragen

In de lening met hypothecaire zekerheid is vastgelegd dat het onroerend goed als onderpand dient voor de verstrekte lening.