Wie regelt de taxatie van het vastgoed?

Een juiste en gecontroleerde taxatie zorgt ervoor dat financier en geldlener weten wat de waarde van het object is. Zowel de financier als geldlener kan zo een verantwoorde lening aangaan.

Voor een juiste en betrouwbare taxatie werkt Bufr samen met Taxatie Netwerk, een organisatie met landelijke dekking. Taxatie Netwerk ziet toe op de werkwijze van de regionale taxateurs en de kwaliteit van de uitgebrachte taxatierapporten. De Bufr adviseur kan vanuit zijn portaal direct twee taxatieoffertes vanuit Taxatie Netwerk opvragen.

Gerelateerde vragen

De Bufr adviseur is altijd bij u in de regio.

De aanvraag voor een financiering wordt altijd door een gespecialiseerde adviseur verzorgd.